Επικοινωνία

1. Κέντρον Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Οι σκοποί της ιδρύσεώς του είναι επιστημονικοί, συγγραφικοί, εκδοτικοί, η οργάνωσις συμποσίων και σεμιναρίων, καθώς και η έρευνα με πρωταρχικόν ενδιαφέρον την Μοναστηριολογίαν και την Ιστορίαν της Εκκλησίας της Κυπρου.

Ερευνητής: Κωστής Κοκκινόφτας.

Υπεύθυνος Αποθήκης Βιβλίων: Χαρης Φαλάς.

Περιοδικόν Κεντρου Μελετών: « Επετηρίς».

Διεύθυνσις: τ.θ. 28192, Λευκωσία,

τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22389778,

διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy,

ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): kentromeleton@gmail.com

2. Βιβλιοθήκη Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Εις το Κέντρον Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου λειτουργεί Βιβλιοθήκη, περιέχουσα τεσσαράκοντα και εξ χιλιάδας τόμους βιβλίων.

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος.

῟Ωραι λειτουργίας: 8:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή.

3. Κεντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης - Ιστορικόν Λεξικόν της εν Κύπρω Ελληνικής Γλώσσης Ιεράς Μονής Κύκκου
Λειτουργεί εις το Μετόχιον «Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κύκκου, Κέντρον Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης. Εις αυτό καταγράφεται εις τράπεζαν δεδομένων η Ελληνική γλώσσα της Κύπρου από των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον, κατά το πρότυπον του Thesaurus Linguae Graecae.

Διευθυντής: Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου.

Διοικητικός Λειτουργός: Στυλιανός Κ. Περδίκης.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28165, Λευκωσία,

τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22371244,

διεύθυνσις ιστοσελίδος εις το διαδίκτυον: www.thisavros.com,

ηλεκτρονική διεύθυνσις (email): tlcghl@logosnet.cy.net

4. Εργαστήρια Συντηρήσεως και Γραφεία Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκκου
Λειτουργούν εις το Μετόχιον «Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κύκκου, Εργαστήρια Συντηρήσεως, εις τα οποία συντηρούνται βιβλία, χειρόγραφα, εικόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιά αντικείμενα, πίνακες και υφάσματα.

Διευθυντής: Στυλιανός Κ. Περδίκης.

Αρχαιολόγοι: Βασιλική Λυσάνδρου και Χρυσοβαλάντα Θεοχάρους.

Γραμματεύς: Ξανθούλα Λοΐζου.

Συντηρηταί εικόνων: Χρίστος Καρής και Μένοικος Μενοίκου.

Συντηρηταί ξυλογλύπτων: Μάριος Χατζηκυριάκου και Ανδρέας Ευαγγέλου.

Συντηρηταί χάρτου: Σουζάνα Αγαθόκλη, Δώρα Βενέζη και Γεώργιος Νικολαΐδης.

Συντηρήτρια υφασμάτων: Χαρούλα Φάντη.

Επιμελήτρια: Αντωνία Στυλιανού.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28183, Λευκωσία,

τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22386154,

διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.kykkos-museum.cy.net,

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (email): mimk@logosnet.cy.net

5. Αίθουσα Τελετών Ιεράς Μονής Κυκκου
Λειτουργεί εις το Μετόχιον « Αρχάγγελος», της Ιεράς Μονής Κυκκου, Αίθουσα Τελετών, χωρητικότητος 500 ατόμων. Χρησιμεύει δι’ ομιλίας, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια και άλλας πολιτιστικάς εκδηλώσεις. Διαθέτει σύστημα προς αυτόματον μετάφρασιν.

Επιμελητής Αιθούσης: Μιχαήλ Λουκαΐδης

Για πληροφορίες: 22390681